RøsNetVærk Vedtægter pr. 24. februar 2019

Du kan downloade Vedtægter pr. 24-02-2019 for at se vores vedtægter og bestyrelsens konstituering.
Årsregnskab for 2018 downloades her Årsrapport 2018 underskrevet
Referat af generalforsamling d. 24. februar 2019 kan ses her: referat af gen.fors. 24-02-19 underskrevet

Bestyrelsen består af:

 

 

 

 

 

Bent Kruse Petersen, formand.

 

 

Jan Aage Jensen, næstformand

 

 

 

 

 

 

Ulla Nørgaard Madsen, kasserer.

 

 

 

 

 

 

 

Birgit Holm-Petersen, sekretær og daglig leder.

 

 

 

 

 

 

Kirsten Petersen, bestyrelsesmedlem.