Velkommen

Vi er en Socialøkonomisk Virksomhed, en Almennyttig Forening, og modtager af Kalundborg Jobcenters CSR-pris 2019. Klik på billederne, eller menuerne foroven, for at læse mere om vores aktiviteter. Nederst på siden er en event-kalender.

Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger - så ring endelig: 40 27 82 54.
Vi kan f.eks. levere mad til din fest - dit møde - din forenings udflugt,
jage støvet væk fra din stue eller hjælpe dig når PC'en driller.

Læs mere under fanebladet KLIK ‘Events’

Faste aktiviteter

Vi håber du har lyst til at støtte vores aktiviteter med et medlemsskab – Se mere her   KLIK

Få vores nyhedsbrev